CARPETA DE SALUT


A partir d’una demanda per part de la comissió de primària del Consell Escolar Municipal d’Olot es va crear, dins de la Comissió Pedagògica d’aquest Consell, un grup de treball per tal de crear un material en matèria de salut que fos homogeni, útil i pràctic per als centres educatius; que pogués solucionar possibles problemes i/o dubtes de manera eficient i clara. I que els missatges i informacions siguin els mateixos per a tothom, de manera que aconseguim reforçar la mateixa comunicació i criteri.

L’Àrea Bàsica de Salut d’Olot (ABS), el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA) i l’Institut Municipal d’Educació d’Olot (IME) hem estat treballant durant aquest darrer curs, amb la col·laboració d’altres organismes i entitats, per tal que aquesta demanada es canalitzés i aquest material fos una realitat per a TOTS els centres educatius de TOTA la Comarca i que el personal sanitari també en tingui coneixement.

Es tracta d’un material que vol ser pràctic i eficaç i amb una clara vocació d’esdevenir una carpeta oberta pel fet que es puguin actualitzar els continguts amb facilitat.
D’acord amb el seu nom, té forma de carpeta i conté deu subcarpetes amb els temes que més preocupen el col·lectiu de docents relacionats amb la salut, des dels més generals als més concrets i inclouen tota l’escolarització des dels zero als 18 anys. Es tracta de l’alimentació, les llars d’infants, els polls, les vacunes, la higiene bucal, les primeres cures, les addiccions, la sexualitat, la violència i un apartat obert amb diverses informacions.
Cadascun d’aquests temes té una subcarpeta degudament identificada, que inclou informació bàsica, adreces i telèfons d’interès per ampliar coneixements, etc. La carpeta incorpora també un CD amb tots els documents en PDF i alguns en format Word perquè, qui vulgui, personalitzi la informació.

Hem volgut fer un pas més en el camí que ja fa l’escola per ser un espai de salut integral i de qualitat de vida.

Tot seguit teniu els links per accedir a tots els documents de la carpeta.
Si us interessa una carpeta podeu posar-vos en contacte amb l’IME.

DOCUMENTS DE LA CARPETA DE SALUT:

Darrera actualització febrer 09

ALIMENTACIÓ

Què cal saber de l’alimentació
– Les alèrgies alimentàries
– Intolerància al gluten
Intolerància a la lactosa

LLARS D’INFANTS

– Recomanacions pràctiques
– Malalties infeccioses freqüents a les llars d’Infants

POLLS

Les plagues de polls
Model circular polls .pdf
Model circular polls .doc

PRIMERES CURES

– Protocol d’actuació
– Comunicat de problema de salut .pdf
Comunicat de problema de salut .doc
– Farmaciola
– Urgències pediàtriques

VACUNACIONS

– Què és una vacuna
– Malalties que eviten les vacunes
Autoritzacíó per a la vacuna Tètanus-Diftèria
Autoritzacíó per a la vacuna Varicel·la
Autoritzacíó per a la vacuna Hepatitis A+B
– Autoritzacíó per a la vacuna Papil·loma humà
Vacunacions models circulars per als pares

HIGIENE BUCAL

La boca i les dents
– El fluor
– El joc del fluor

ADICCIONS

– Pautes orientatives i protocol d’intervenció

SEXUALITAT

– Tarda Jove
– Malalties de transmissió sexual

VIOLÈNCIA

Abusos sexuals i maltractaments
La mutilació genital femenina
– Protocol d’actuacions per prevenir la mutilació genital femenina

CARPETA OBERTA

L’exercici físic
El Pírcing i el tatuatge
La sordesa
Protecció solar

ADRECES D’INTERÈS