PREINSCRIPCIÓ EDUCACIÓ INFANTIL (2N CICLE), PRIMÀRIA I ESO


PREINSCRIPCIÓ CURS 2022/2023

Calendari preinscripció 22-23_Info x famílies

 

SI NECESSITES FER ALGUNA RECLAMACIÓ RELACIONADA AMB LA PREINSCRIPCIÓ AQUÍ TENS TOTA LA INFORMACIÓ:

PERIÒDE PER FER LA RECLAMACIÓ: del 13 al 15 DE JUNY de 2022.  Només s’admetran les reclamacions rebudes durant aquest període. 

COM FER LA RECLAMACIÓ?

1). Cal omplir la instància de reclamació que trobareu en aquest enllaç: Model_reclamació_preinscripció 22-23 . Cal descarregar el document, omplir-lo i signar-lo.

2). Per presentar la instància de reclamació es pot fer de dues maneres:

a). Telemàticament enviant la instància de reclamació complimentada a l’adreça de correu electrònic educacio@olot.cat 

b). Presencialment a les Oficines de Cultura i Educació de 10.00 a 14.00 h (C/Hospici, 8 2a planta).

3). A partir de la recepció de la instància de reclamació ens posarem amb contacte amb cada família per anar-la informant del seu procés de reclamació.

4). A la Comissió de Garanties del mes de juliol, es resoldran les reclamacions i es comunicaran a les respectives famílies. Davant d’aquesta decisió (resposta a la reclamació), l’interessat/da pot presentar recurs d’alçada (per escrit) al director dels ST de Girona fins el dia 10 de juliol. Model Recurs Alçada El recurs d’alçada s’ha de fer arribar al servei territorial d’educació de Girona, com a molt tard el 10 de juliol per mitjà de:
a) Telemàticament: Presentant la documentació al registre electrònic de la Generalitat. En aquest enllaç trobareu els passos a seguir per registrar la sol·licitud telemàticament:
https://web.gencat.cat/web/.content/02_TRAMITS/com-presentar-document-registre-electronicgeneralitat.pdf

b) Presencialment: Demanant cita prèvia a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà a Girona). En aquest enllaç trobareu la informació necessària per demanar cita prèvia:
http://generalitatgirona.gencat.cat/ca/ciutadania/cita_previa/

Tant si el recurs d’alçada es presenta telemàtica com presencialment, cal fer constar a la sol·licitud que es tracta d’un recurs d’alçada contra la resposta a la reclamació del resultat d’adjudicacions del procés de preinscripció. La sol·licitud ha d’anar adreçada al director del ST de Girona (Sr Adam Manyé Sardà) i s’ha d’adjuntar còpia de la reclamació que
es va enviar a l’IME en el seu dia, còpia de la resposta rebuda per part del president de la comissió de garanties d’admissió, el nou escrit de reclamació-recurs d’alçada i, si escau, tota aquella documentació que l’interessat cregui oportú per justificar els motius de sol·licitud de recurs d’alçada.

 

Si voleu consultat tot el procediment de les reclamacions ho podeu fer consultant aquest document: Procediment Reclamacions Preinscripcio 2223

 

 

————————————————

PER QUALSEVOL DUBTE ENS PODEU TRUCAR AL: 972 27 00 49

O ESCRIURE UN CORREU ELECTRÒNIC A L’ADREÇA: educacio@olot.cat

Més informació al Departament d’Educació