CARTIPÀS


Junta de Govern:

Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch – Presidenta

Sr. Aniol Sellabona i Aguilera

Sra. Imma Muñoz Díaz

Sr. Josep Granados i Serrat

 

Junta General

Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch – Presidenta

Sr. Aniol Sellabona i Aguilera

Sra. Imma Muñoz Díaz

Sr. Agustí Arbós i Torrent

Sr. Josep Granados i Serrat

Sr. Jaume Mir Bagó

Sr. Lluís Riera Callís