CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS I AJUTS


SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE 2020

-ANY 2020 -ANUNCI d’aprovació de bases específiques reguladores de la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’any 2020

-Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l ’organització, participació i desenvolupament de l ’activitat d’educació en el lleure per a l’any 2020.

__________________________________________________

SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE 2019

BOP – SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de concurrència competitiva

Nota d’aclariment:
  1. Davant la dificultat que suposa la signatura electrònica del President,
    Secretari i Tresorer de les entitats que sol·liciten subvencions, s’admetran totes les sol·licituds
    que duguin la signatura electrònica del legítim representant de l’entitat.
  2. Es pot trobar la instància electrònica al web de l’Ajuntament d’Olot:
    Ajuntament d’Olot –>Tràmits –> tràmits online –> instàncies electròniques –>
    Sol·licitud Subvencions entitats règim concurrència 2019