El vincle afectiu en el moment del canvi de bolquers


A les Escoles Bressol Municipals treballem perquè el moment del canvi de bolquers sigui un moment de respecte i coneixement mutu.

El moment del canvi de bolquers és un temps molt important, delicat, de molt de respecte, íntim, cuidat i amorós, entre l’infant i l’adult.

És un moment excel·lent per crear un vincle càlid, afectiu, segur i de confiança i que afavorirà l’aprenentatge, l’autonomia i l’autoestima de l’infant.

Un moment de relació intens, on es parla, es mira i s’escolta. Si cuidem aquest moment, l’infant ja el relacionarà amb una activitat agradable i un moment d’atenció personal privilegiada.

És un moment en el qual es creen els vincles d’afecte entre adult i infant. És per aquest motiu important parlar a l’infant, anar posant paraules a allò que estem fent, avisar-lo si el movem, etc. Els gestos, la mirada, els moviments, les paraules, el diàleg que s’estableix entre l’adult i l’infant, les actituds de l’adult… són primordials per establir aquest vincle en el moment del canvi.

El canvi de bolquers es pot fer de moltes maneres i la relació afectiva que s’ha d’establir és vital per a un correcte desenvolupament harmònic de l’infant. L’objectiu és que l’infant arribi a col·laborar a fer aquesta activitat. Per tant, utilitzant un llenguatge clar i repetitiu aconseguirem pautar uns passos a seguir, que seran fàcils de recordar. Utilitzar sempre el mateix espai també els ajudarà a entendre que hi ha un lloc concret per a cada cosa.