EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL (CEM)


QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL?

COMISSIÓ CEM AMIPAS

COMISSIÓ CEM D’ALUMNES

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSIÓ CEM ESCOLES BRESSOL

COMISSIÓ CEM DE PRIMÀRIA I DE SECUNDÀRIA

PLE DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL