XARXA DE CIUTATS EDUCADORES DE LES COMARQUES GIRONINES


Reunits a Girona, el dia 29 de novembre de 2016, els representants de les ciutats de Banyoles, Figueres, Girona, Olot, Palafrugell, Palamós, Salt i Sant Coloma de Farners i posteriorment Ripoll, totes elles membres de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) vàrem constatar que:

Les ciutats educadores treballem perquè l’educació sigui eix transversal de totes les polítiques locals, reforçant el potencial educador de les actuacions i programes de salut, medi ambient, urbanisme, mobilitat, cultura, activitat física, etc. Perquè entenem l’educació com un procés integral que ha d’implicar tota la ciutadania en qualsevol lloc o en qualsevol moment del seu cicle vital.

Donem molta importància al valor afegit que podem donar a les nostres actuacions, si reflexionem, compartim i intercanviem experiències amb altres ciutats.

Ser membres de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) ens dóna la oportunitat de conèixer i compartir experiències amb moltes ciutats culturalment i social molt diferents a nosaltres però també la riquesa i el benefici que ens comporta poder-ho fer amb els pobles i ciutats més afins, territorialment més propers.

Per això acordem:

Crear la Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines per:

  • Compartir experiències de les nostres viles i ciutats entorn a aquest model i els objectius de la Carta de Ciutats Educadores.
  • Fer extensives les propostes de Ciutats Educadores a altres municipis de les comarques gironines contribuint a la continuïtat del discurs de ciutat educadora amb la definició d’estratègies per a la seva implementació en les polítiques socials.
  • Impulsar intercanvis sobre temàtiques relacionades amb les principis de la Carta entre els municipis de les comarques gironines.
  • Fer una trobada anual de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines.
  • Tenir el compte les línies de treball de l’AICE per determinar els compromisos i propostes de la Xarxa i, al mateix temps, compartir amb l’AICE el treball de la nostra xarxa.

Ciutats Logo AICE accio235000