CIUTAT EDUCADORA


Educar un repte de tots

QUÈ ÉS UNA CIUTAT EDUCADORA?

PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT

CICO-F

CONSELL DELS INFANTS

 

 

 

 

 

PLA EDUCATIU D’ENTORN

PROJECTES

PROGRAMES DE RÀDIO 2011

 

XARXA CIUTATS EDUCADORES

 

 

 

 

 

 

Olot des de fa molts anys treballa seguint els objectius i la filosofia de la Carta ciutats educadores. Tot i això no va ser fins al 2009 que es va veure la possibilitat i la oportunitat de fer un pas més i adherir-se a aquesta xarxa que té com a objectius principals:

*Promoure l’acompliment dels principis de la Carta de Ciutats Educadores.

*Impulsar col·laboracions i accions concretes entre les ciutats.

*Participar i cooperar activament en projectes i intercanvis d’experiències amb grups i institucions amb interessos comuns.

*Aprofundir en el discurs de Ciutats Educadores i promoure les seves concrecions directes.

*Influir en el procés de presa de decisions dels governs i de les institucions internacionals en qüestions d’interès per a les Ciutats Educadores.

*Dialogar i col·laborar amb diferents organismes nacionals i internacionals.

El Ple Municipal va aprovar per majoria absoluta el dia 18 de juny de 2009 l’adhesió a la Carta de Ciutats Educadores i per tant també els seus objectius i principis.

Per poder aconseguir que aquesta filosofia i aquests principis esdevinguin una realitat, siguin útils, i ajudin a tots els ciutadans a tenir una millor qualitat de vida es va realitzar el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) que busca la complicitat de tota la ciutadania per poder concretar una bona estratègia educativa per als proper anys.

DOCUMENTS D’INTERÈS:

CARTA DELS JOVES A LA CIUTAT

PLA LOCAL DE JOVENTUT D’Olot

EDUCAR, CREATIVITAT I EMPRENEDORIA

INFORME DELORS

LECTURA FÀCIL

PLA PER A LA INCLUSIÓ I LA COHESIÓ SOCIAL D’OLOT 2013-19

AVALUACIÓ PLA PER A LA INCLUSIÓ I LA COHESIÓ SOCIAL 2013-19

RESUM DE LA CARTA DE CIUTATS EDUCADORES

SOCIETAT I MULTICULTURALITAT

TRANSVERSALITAT

XERRADA DE PRESENTACIÓ DEL PEC D’OLOT

PLA PER A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNICA D’OLOT

INFORME COHESIÓ SOCIAL A LA GARROTXA

logo generalitat