Experiències de joc al jardí de l’Escola Bressol


A l’Escola Bressol entenem l’espai exterior com una continuïtat de l’espai interior, com un espai educatiu més, on el contacte amb l’entorn natural permet gaudir dels beneficis i oportunitats que suposa jugar i desenvolupar-se a l’aire lliure.

Els infants de totes les edats busquen nous reptes per posar en pràctica les habilitats i límits del seu cos, treballar destreses i viure noves emocions. Per això mirem d’oferir materials que s’integrin dins l’entorn natural del jardí i que satisfacin les necessitats de joc i de moviment dels infants. És necessari que aquests siguin funcionals i que tots els infants tinguin l’oportunitat de gaudir-los. Quan parlem d’oferir oportunitats a tots els infants, ens referim al fet que aquestes experiències les puguin gaudir infants de diferents edats, ritmes maduratius o interessos diferents, i tots i totes, tenint en compte que aquest curs no es poden barrejar grups de diferents bombolles.

Aquest curs hem instal·lat una nova estructura gran al jardí de l’EB la Gredera del Morrot, per oferir nous reptes als infants: la cúpula metàl·lica. És una gran semiesfera de barres metàl·liques que convida a l’experimentació psicomotriu i al joc lliure. Té una estètica cuidada, és una estructura segura, forta i resistent, requisits indispensables del material que oferim a les Escoles Bressol. A més a més, hem afegit una catifa tova, efecte gespa, on es recolza l’estructura per  protegir-los de les possibles caigudes. A més a més s’integra en harmonia dins l’entorn natural, és fàcil de netejar i traslladar a cadascun dels dos jardins que hem condicionat aquest curs per tal que tots els infants gaudeixin d’aquest espai i ambient de joc.

El joc que pot generar aquesta estructura és ben variat. Poden practicar l’equilibri enfilant-se, es poden penjar treballant la força dels seus braços, poden entrar pels diferents forats, pensant en un possible refugi, … i tot allò que lliurement van descobrint alhora que augmenta el coneixement i domini del seu propi cos, en el moviment i la coordinació. Per la seva forma, facilita la interacció amb l’entorn i també amb els seus companys, on es poden trobar, veure i amagar-se en cada triangle que composa l’estructura. És un estímul que convida l’infant al joc sensoriomotor.