LES PREGUNTES MÉS FREQÜENTS


LES PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Si no trobeu la vostra pregunta o la resposta que necessiteu podeu enviar-nos un correu electrònic ( ome@olot.cat ) i en menys de 24 hores rebreu la resposta.

. Qui s’ha de preinscriure?

Els infants i joves que han d’entar a les llars d’infants, els que hagin d’iniciar educació infantil o els que hagin d’iniciar educació secundària obligatòria.
També s’han de preinscriure tots aquells alumnes que volen canviar de centre.

. Quan s’ha de fer la preinscripció?

Dins els períodes establerts pel Departament d’Educació. Ho trobareu AQUÍ (feu clic)

. A on he de presentar la preinscripció?

Al centre escollit en primer lloc o bé a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME). Els centres docents sufragats amb fons públics tenen l’obligació d’admetre TOTES les sol.licituds de preinscripció que es presentin durant els dies previstos en el calendari oficial de preinscripció

Aquí mateix us informaran sobre el centre on ha estat admès l’alumne

. Quantes sol.licituds de preinscripció puc presentar?

S’ha de presentar una única sol.licitud de preinscripció. La presentació de més d’una sol.licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat.
Per demanar més d’un centre educatiu s’ha de fer en el mateix formulari, ordenant-los per ordre de preferència.

. Es possible que un alumne no sigui admès al centre sol.licitat en primer lloc ?

Si, pot ser que les vacants que ofereixi el centre quedin ocupades per alumnes amb puntuació més alta, amb alumnes amb Necessitats Educatives Especials i amb alumnes que han entrat per sorteig.

Quan un alumne no pot ser admès en el centre sol.licitat en primer lloc, se li assigna plaça en un altre dels centres docents demanat seguint l’ordre de preferència indicat a la sol.licitud.

. Com s’assignen les places?

Quan en un centre hi ha més sol·licituds que vacants s’apliquen uns barems. Podeu consultar-los AQUÍ (feu clic)