MAPES DE ZONES ESCOLARS PER CARRERS


MAPA DE LES ZONES ESCOLARS DE LES ESCOLES BRESSOL

MAPA DE LES ZONES ESCOLARS DE PRIMÀRIA PER CARRERS

Atenció! Les zones de les Escoles Concertades (Cor de Maria, Escola Pia i Petit Plançó) coincideixen plenament amb Zona escolar Malagrida.

MAPA DE LES ZONES ESCOLARS DE SECUNDÀRIA PER CARRERS

Busqueu el nom del carrer i el número i a l’esquerra us indicarà els centres educatius que pertanyen a la zona. Utilitzeu el mètode de recerca per paraules (prismàtics) .

ADSCRIPCIONS entre centres de primària i comarca_actuals

Adscripció de centres d’educació primària a centres d’educació secundària obligatòria per a la preinscripció del curs 2021-2022

ATENCIÓ! El proper curs a Olot hi haurà l’IE GREDA

(abans l’Escola Llar, que ara passa a ser un institut escola).

La zona escolar per primària a Olot és la zona que te l’Escola Llar en el document de les zones escolars de primària.

La zona escolar per secundària és la mateixa que la de l’INS Montsacopa i l’Escola Cor de Maria, i per tant en una mateixa zona escolar hi ha dos centres públics i una escola concertada.

Pel que fa a comarca, cal mirar bé el document de les adscripcions de l’escola de cada municipi amb el seu institut a Olot.