MAPES DE ZONES ESCOLARS PER CARRERS


MAPA DE LES ZONES ESCOLARS DE LES ESCOLES BRESSOL

MAPA DE LES ZONES ESCOLARS DE PRIMÀRIA PER CARRERS

Atenció! Les zones de les Escoles Concertades (Cor de Maria/Maria Reina, Escola Pia i Petit Plançó) coincideixen plenament amb Zona escolar Malagrida.

MAPA DE LES ZONES ESCOLARS DE SECUNDÀRIA PER CARRERS

Busqueu el nom del carrer i el número i a l’esquerra us indicarà els centres educatius que pertanyen a la zona. Utilitzeu el mètode de recerca per paraules (prismàtics) .

ADSCRIPCIONS entre centres de primària i comarca_actuals