QUÈ ÉS L’OME?


OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ OME

L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) és un servei d’informació i orientació de l’oferta educativa de la ciutat i de gestió de l’escolarització en els nivells d’educació infantil, primària i educació secundària obligatòria. Està situada a les oficines de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament d’Olot.

És un servei destinat a totes les famílies que hagin de preinscriure el seu fill per primera vegada, que vulguin canviar de centre educatiu o que hagin d’escolaritzar el seu fill una vegada iniciat el curs escolar. Aquest servei atén les sol.licituds presentades dins i fora dels terminis de preinscripció i matriculació.

Àmbit d’actuació

Segon cicle d’educació infantil, primària i educació secundària obligatòria d’Olot.

Funcions

  • Informar i orientar adequadament a les famílies de tota l’oferta formativa de la ciutat.
  • Recollir les sol·licituds d’escolarització durant el termini de preinscripció i matrícula, legalment establert, i al llarg de tot el curs escolar, donat que la Comissió d’Escolarització es constitueix en el marc de l’OME.
  • Vetllar pel compliment de la legalitat del procés d’admissió de l’alumnat en el seu àmbit d’actuació territorial.
  • Procurar una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives que permeti la seva integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar.

 

HORARI D’ATENCIÓ: de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 h 

Contacta amb l’OME

Per telèfon: 972 27 00 49

Per correu electrònic: educacio@olot.cat