PEUS DESCALÇOS


Després d´observar la necessitat general dels infants de treure´s les sabates i els mitjons hem posat en marxa la recerca del perquè ho fan,  quins beneficis aporta i com acompanyar de manera respectuosa aquesta iniciativa.

Observem que hi ha una etapa en que l´infant es comença a treure les sabates i els mitjons,  és una destresa que s´assoleix després de nombrosos intents on posa en pràctica tot un entramat psicomotriu i de coordinació ocular-motora. Alguns infants també realitzen aquesta acció per imitació.

Hi ha infants que no mostren aquesta necessitat, que en cap moment fan el gest de treure’ls o que es poden incomodar si l´educadora els hi ofereix. Es senten més segurs i còmodes amb el peu cobert i per això,  hem de garantir el respecte a tothom i donar opció a qui vol i a qui no.

Les Escoles Bressol estan preparades i pensades pels infants, i tenim cura de la higiene dels espais i del terra perquè és on els infants s´estiren i passen molt de temps jugant i explorant objectes amb el cos, mans i boca. El fet que vagin descalços, amb mitjons o sabatilla neta contribueix al benestar de tots i totes per crear un ambient més segur i saludable.

Les educadores proposem a les famílies que vinguin a l’escola amb una sabatilla amb sola dura, prima i flexible i amb velcro (per afavorir l´autonomia), com a un bon recurs  per l´infant que vol anar calçat a dins dels espais, i també com a opció per a tots i totes de desplaçar-nos pels diferents espais  ( menjador, passadissos … ). Un mitjó antilliscant també és una bona opció per aquella família que té por que pateixi fred als peus, tot i que a les EBMO la temperatura dels espais i del terra és l´adequada amb la calefacció de terra radiant.

Per tal de fomentar l´autonomia i el sentit de l´ordre, disposem d´uns mobles a l´alçada dels infants on desar les seves sabates.

Els beneficis d´anar descalços en la infància són múltiples i destaquem:

  • Permet conèixer millor l´entorn que els envolta i el coneixement del propi cos. Els peus dels nadons i infants tenen una major sensibilitat tàctil que les mans en els primers 10 mesos de vida. Els peus dels nadons tenen la funció d’informar sobre el medi exterior a través del tacte (textura, temperatura…) i un cop comencen a desplaçar-se, a reptar, gatejar i  a posar-se drets,  aquesta informació es torna més precisa, guanya sensibilitat i els peus han d´informar al cervell de la seva posició a l´espai, i dels canvis de postura afavorint la consciència corporal.
  • Afavoreix el desenvolupament cerebral òptim, Jugar amb els peus i afavorir que vagin descalços permet estimular la maduració del sistema nerviós i del desenvolupament cerebral i una òptima maduració de les habilitats motores. Estimula la correcta formació de l´arc plantar, ja que els nadons neixen amb els peus plans . Ajuda a la circulació sanguínia, produint una major oxigenació de les extremitats inferiors i  un bon desenvolupament de les estructures del peu.
  • Enforteix la musculatura i articulacions del peu,  del turmell i de les les cames, millorant la postura. Afavoreix que l´infant estigui millor preparat per caminar, córrer i saltar més ràpid.  El cos té més estabilitat, equilibri i una millor coordinació motora ( gràcies a la llibertat de moviment de dits i articulacions ). El pas és més segur i menys propens a caigudes, entrebancs i lesions.
  • Ajuda a recuperar l´equilibri energètic natural del cos (grounding). Més atents i conscients amb l´entorn. Anar descalç activa els sentits i afavoreix una major connexió amb la naturalesa.

Tenim força raons per afavorir que els infants puguin anar descalços el màxim de temps possible, no només quan són nadons sinó també durant tota la seva infància i en múltiples circumstàncies i entorns (interiors i exteriors).  Tenir clar que la funció de la sabata és protegir-los d´agents externs, però que si en el terreny no hi ha perill aparent (gespa, sorra, terra…) hem d´oferir aquestes experiències enriquidores per aconseguir un bon desenvolupament dels peus, afavorint un millor equilibri i una millor coordinació motora.